Rammer for Børnemaden

Her finder du de vigtigste punkter som skal overholdes, når der laves mad i daginstitutionerne i Københavns Kommune. Rammerne er besluttet enten nationalt eller af lokale politikere i kommunen.
  1. Den mad I serverer, skal overholde de officielle ernæringsanbefalinger
  2. De penge institutionen får til frokost til børnene, SKAL bruges til frokost til børnene og løn til køkkenpersonale.
  3. Alle børn skal tilbydes morgenmad og mellemmåltider alle dage, I har åbent. Det gælder også, selvom I ikke har fælles frokost. Alle børn skal tilbydes frokost alle dage I har åbent, hvis der en fælles frokostordning hos jer.
  4. Alle institutioner, der har et fuldt eller blandet produktionskøkken, skal lave maden i det køkken. Med mindre en af områdecheferne i Børne- og Ungdomsforvaltningen har givet lov til noget andet.
  5. I skal servere varm mad mindst et par gange om ugen, hvis det er muligt.
  6. Mindst 90 % af maden skal være økologisk og alle institutioner skal have Det Økologiske Spisemærke i guld.
  7. I skal tilbyde vegetarmad, hvis der er forældre, der gerne vil have det.
  8. I skal lave mad uden mælk og æg, hvis I har børn med allergi overfor mælk og æg. Det kræver lægeerklæring fra speciallæge. Har I børn med andre allergier, kan de blive fritaget for betaling for frokosten.
  9. Maden skal både være tilpasset aldersgruppen og der skal i vides mulige omfang tages hensyn til børn, der af religiøse eller kulturelle årsager har særlige regler eller forbehold i forhold til mad.
  10. Institutionslederen skal sørge for, at der afholdes ”madvalg” blandt forældrene i lige år (næste gang er 2024). Det skal være i november og december. Vælger forældrene frokosten fra, gælder det først fra 1. juli året efter og 2 år frem. Det er kun frokosten, forældrene kan fravælge.