Rekruttering og organisering

Køkkenet har en central funktion i institutionen og et velfungerende køkken er derfor vigtigt for at sikre den gode hverdag for børn og voksne. Det kan derfor være en god idé at prioritere tid til rekruttering og organisering i køkkenet.
Video Url

Rekruttering af nye køkkenmedarbejdere

Ved at ansætte den rette medarbejder skaber I den bedste mulighed for, at maden og måltiderne når det niveau I som institution ønsker at tilbyde børn og forældre. Det indledende arbejde er altså godt givet ud, så I kan byde den rette medarbejder velkommen.

I guiden her er et bud på, hvordan I kan gribe ansættelsesprocessen an fra start til slut. Har I brug for faglig sparring omkring ansættelse er I altid velkommen til at kontakte Meyers Madhus, som gratis kan hjælpe jer med processen. Se kontaktinfo nederst.

Guide til rekruttering af ny køkkenmedarbejder

Velkommen til nye køkkenmedarbejdere

Er du ny køkkenmedarbejder i Københavns Kommune eller er du leder, der netop har ansat en, har vi her lavet en introduktion til mad og måltider i daginstitutioner. Den kan være god at orientere sig i, når man skal arbejde med mad og måltider i Københavns Kommune.

2 gange om året tilbyder vi også et introduktionskursus til nye medarbejdere, så de kan blive klædt på til opgaven og ved kender rammerne for maden i København.

Håndbog til nye køkkenmedarbejdere

Etablering af et køkkennetværk

Netværk og sparring med kolleger er et godt greb til at få endnu mere arbejdsglæde, højere faglighed og viden ind i jeres køkkener. Etablering af et køkkenfagligt netværk kan være en god vej. 

Et køkkennetværk i en klynge er en sammenslutning af køkkenmedarbejdere, der mødes med faste mellemrum for at drøfte arbejdsopgaver og løsninger.
Netværkets formål er på den ene side at give den enkelte medarbejder bedre muligheder for at løse deres opgaver på bedst mulig vis og med størst arbejdsglæde, og på den anden side er formålet at skabe et netværk af kolleger blandt køkkenmedarbejdere, der typisk har ingen eller få kolleger i dagligdagen. Ved at skabe et køkkennetværk i klyngen sikrer man altså
køkkenmedarbejderne bedre muligheder for at sparre og vidensdele med andre kolleger. Også selvom man ikke er sammen i dagligdagen.

I kodekset herunder finder I inspiration og hjælp til at etablere et køkkennetværk hos jer.

 

Kodeks for køkkenfaglige netværk

Film om praktikforløb

Video Url

Kontakt Meyers Madhus for sparring og rådgivning

Meyers Madhus